FAQ - Ubezpieczenie

 

1.Gdzie i jak mogę się ubezpieczyć?

Tylko drogą on-line, poprzez stronę http://www.davinci.merydian.pl/ Zarejestruj się (załóż konto), wybierz wariant ubezpieczenia i opłać składkę.

 

2.Jak zarejestruję się w systemie Bezpieczne Życie Studenckie?

W zakładce „Rejestracja” wypełnij i zatwierdź dane a na wskazaną skrzynkę mailową otrzymasz link aktywacyjny.

 

3.Gdzie znajdę swoje polisy - potwierdzenie ochrony?

Po wpłacie składki na nasze konto system wygeneruje potwierdzenie ochrony na Twój adres mailowy. W zakładce MOJE DOKUMENTY masz dostęp do informacji o Twoim programie ubezpieczeń oraz do OWU.

 

4.Nie dostałem linku aktywacyjnego. Co mam zrobić?

Sprawdź folder spam lub kosz skrzynki. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym nie wpłynął, skontaktuj się z nami pod adresem nnw.davinci@merydian.pl

 

5.Nie widzę panelu logowania, co mam zrobić?

Zaakceptuj pliki cookie lub odśwież stronę.

 

6. Wpisałem niepoprawne dane, jak je zmienić?

Jeżeli wpisałeś je przed realizacją wpłaty – nie martw się, dane automatycznie zostaną skorygowane. Natomiast jeśli dokonałeś już wpłaty i otrzymałeś potwierdzenie ochrony, najpierw zmień dane w zakładce MOJE DANE i koniecznie skontaktuj się z nami pod adresem nnw.davinci@merydian.pl

 

7.Czy mogę zapłacić poprzez dotpay?

Tak.

 

8.Na jakie konto mam dokonać wpłaty składki?

Na spersonalizowany rachunek bankowy wygenerowany po wyborze wariantu ubezpieczenia.

 

9.Wpłaciłem składkę na stare konto Ubezpieczyciela? Co teraz?

Po wybraniu wariantu ubezpieczenia i otrzymaniu deklaracji z informacją dotyczącą wpłaty skontaktuj się z nami i prześlij scan potwierdzenia dokonanej  wcześniej wpłaty na adres: nnw.davinci@merydian.pl Zweryfikujemy Twoje dane oraz potwierdzimy możliwość zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet ubezpieczenia w aktualnym programie.

 

10. Podałem inny niż wskazany w deklaracji tytuł wpłaty. Czy wpłata zostanie uznana?

System powinien odnaleźć wpłatę po pozostałych danych podanych przy przelewie. Jeżeli maksymalnie w ciągu tygodnia nie wpłynie na mail potwierdzenie ochrony skontaktuj się z nami i na adres nnw.davinci@merydian.pl prześlij potwierdzenie zapłaty. Pozwoli to przyspieszyć odszukanie wpłaty.

 

11. Czy otrzymam umowę zawarcia i gdzie mogę ją pobrać ?

Tak, po otrzymaniu wpłaty potwierdzimy automatycznie ochronę zgodnie z danymi wskazanymi do ubezpieczenia. Potwierdzenie ochrony możesz pobrać w zakładce MOJE DOKUMENTY.

 

13.Czy ubezpieczenie pokryje koszt leczenia stomatologicznego?

Jeśli jest to zwykłe leczenie stomatologiczne bez związku z następstwami w wyniku NNW polisa tego nie obejmie.

 

14.Czy otrzymam świadczenie, jeżeli za granicą np. złamię nogę?

Tak, ochroną objęte są wypadki bez względu na to, gdzie w danym momencie one nastąpiły (w kraju czy za granicą), i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę).

 

15.Czy ubezpieczenie pokryje koszty leczenia za granicą podczas mojego wyjazdu?

Ubezpieczenie samo w sobie nie pokrywa kosztów leczenia za granicą. Koszty leczenia o ile świadczone są na terenie Unii Europejskiej mogą być pokryte na zasadach odpowiednio krajów świadczeniodawców w ramach posiadania karty EKUZ.

 

16.Czy mogę chodzić do różnych specjalistów w ramach ubezpieczenia?

Jest to możliwe, o ile wymóg leczenia jest następstwem któregoś z następujących zdarzeń:

- nieszczęśliwy wypadek,

- zawał serca

- krwotok śródczaszkowy

- obrażenie ciała, którego zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o ustalonej przyczynie.

W tym celu skontaktuj się z infolinią ERGO HESTIA 801 107 107 i powołaj się na numer polisy wskazany w potwierdzeniu ochrony ubezpieczeniowej.

 

17.Czy zostanie mi wypłacone dzienne świadczenie szpitalne?

Dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest przez Ubezpieczyciela o ile było spowodowane zdarzeniem objętym ubezpieczeniem tj.:

- nieszczęśliwym wypadkiem

- zawałem serca

- krwotokiem śródczaszkowym

- obrażeniem ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia.

Świadczenie przysługuje przy pobycie dłuższym niż 48 h, jest płatne za każdy dzień pobytu od pierwszego dnia, nie dłużej jednak niż 90 dni, oraz wypłacane jest po zakończeniu leczenia.

 

18.Czy ubezpieczenie pokryje koszty transportu w pozycji leżącej do miejsca zamieszkania (w związku z uszkodzeniem)?

Tak. ERGO HESTIA organizuje w ramach usługi assistance transport medyczny, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego raz stan zdrowia nie pozwala na skorzystanie z publicznego lub prywatnego środka transportu – do wysokości 500PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, w odległości do 50km. Aby go zorganizować musisz się skontaktować z Centrum Alarmowym ERGO HESTIA 801 107 107 z telefonu stacjonarnego 58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy.

UWAGA: ERGO HESTIA nie zwraca bezpośrednio samych kosztów transportu a taki transport organizuje w ramach assistance medycznego przez jednostki działające na zlecenie ERGO HESTIA w ramach sieci jednostek współpracujących.

 

19.Jak mogę zgłosić szkodę?

- poprzez infolinię ERGO HESTIA  801 107 107 z telefonu stacjonarnego;

58 555 5 555 z telefonu komórkowego lub zagranicy

- w oddziale ERGO HESTIA ( wykaz na stronie www)

- on -line poprzez link z konta użytkownika lub załączony poniżej:

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/ihestia/wizard/step1?brand=ihestia

;