Ubezpieczenia studentów NNW - Collegium DA VINCI

PAKIET ROZSZERZONY BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2018/2019

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 40.000 PLN
  • Assistance medyczny
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 20.000 PLN, w tym rozszerzenie
    o szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy do kwoty 10.000 PLN


Wysokość składki 67 PLN/rok

Więcej »

PAKIET PODSTAWOWY BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE 2018/2019

  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków – suma ubezpieczenia 20.000 PLN
  • Assistance medyczny
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – suma gwarancyjna 20.000 PLN, w tym rozszerzenie
    o szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy do kwoty 10.000 PLN


Wysokość składki 46 PLN/rok

Więcej »

;